ببینید: تست دردناک حلق و بینی از بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان امام رضا(ع)

اشتباه نکنید؛ تست کرونا آزمایش خون نیست!

ببینید: تست دردناک حلق و بینی از بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان امام رضا(ع)

اشتباه نکنید؛ تست کرونا آزمایش خون نیست!

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید