مظاهر ملکان رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان گالیکش در مصاحبه با پایگاه خبری آبشار گفت:

اتصال شبکه شهر به مجتمع سرچشمه و رفع مشکل آب شرب هشت روستا

مظاهر ملکان رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان گالیکش در مصاحبه با خبرنگار آبشار نیوز گزارش عملکرد سه ماهه اول ۹۹ این اداره را جهت اطلاع مردم شهرستان اعلام کرد و گفت:

شهرگالیکش در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹
_اصلاح شبکه به طول ۱۶۰ متر لوله ۶۳ پلی اتیلنی
_توسعه شبکه به طول ۳۵۰ متر لوله ۱۱۰ پلی اتیلنی
_تعویض الکتروپمپ مشاور ۳۴۵/۸ چاه برخورداری شماره ۱۸
_تعداد اتفاقات خط انتقال و شبکه توزیع وانشعابات:۷۷ مورد
_تعداد کل اشتراک تا پایان خرداد: ۸۷۰۶ فقره
_تعداد فروش سه ماهه: ۵۱ فقره
_تعداد نصب سه ماهه: ۲۴ فقره
_تعداد تعویض کنتورهای خراب: ۳۱ فقره
_تعداد تغییر نام: ۲۴ مورد
_تعداد جابه جایی کنتور: ۶ مورد
_نصب دو دستگاه الکترو پمپ عمودی۱۲۵ روی _مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی جدید
ایستگاه پمپاژ شماره ۲
_ساخت حوضچه جهت نصب شیر فلکه پروانه ای _سایز ۲۵۰ پلی اتیلنی روی خط انتقال مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی بلوچ آباد
_تعویض و نصب الکتروپمپ شناور۳۴۵/۸ دو _دستگاه چاهای شماره ۱۲ و ۱۴ عرب بوران و حیدر آباد
_نصب ۲ دستگاه دوربین مدار بسته روی مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی قدیم و چاه شماره ۹
_۱۵۰ مورد رفع شکستگی خط انتقال و شبکه توزیع انشعابات
_۵۰۰ متر لوله گذاری شبکه تجهیز چشمه تراجیق و اجرای ۲۰۰ بستر لوله گذاری
_تعویض چهار شاخه لوله آب چاه حیدرآباد به سایز ۱۵۰
_ تعویض پمپ و الکتروموتور چشمه صادق آباد و افزایش قدرت آن
_ ساخت فشار شکن ۱۰ متر مکعبی برای روستای کیارام
_ اصلاح شبکه به طول ۵۰۰ متر روستای کیارام _اجرای خط انتقال آهنی به طول ۱۰۰ متر در کیارام
_ اجرای خط انتقال پلی اتیلن به طول ۵۰۰ متر درکیارام
_ اصلاح شبکه به طول ۳۵۰ متر ینقاق
_ وارد مدار کردن چاه قرای جنگل و افزایش دبی مجتمع به میزان ۱۰ لیتر در ثانیه
_اتصال شبکه شهر به مجتمع سرچشمه و رفع مشکل اب هشت روستا
_بهسازی شبکه خط انتقال املاک به قلی تپه
_ نصب مخزن فلزی ۱۰۰ من مکعبی روستا قوشه چشمه
_تعداد کل اشتراک ۱۱۱۵۳
_ فروش ۳ماهه ۲۹ فقره
_نصب انشعاب ۲۵ فقره
_تعداد تعویض کنتور ۳۲ فقره
_تغییر نام ۵ عدد
_ نصب شیرفلکه برای زمان بندی شبکه توزیع روستای اسلام اباد در ساعات پیک مصرف
_ احداث حوضچه فشار شکن ۱۰ متر مکعبی ۲۳۲ کیارام

پایگاه خبری آبشار

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید