دکتر جندقیان معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:

در چهار سال اخیر، هر شش ماه یکبار و مجموعا هشت بار، استانداری ها را در حوزه روستایی و شوراها ارزیابی کرده ایم و در همه این دفعات؛ گلستان جزو استانهای اول تا سوم بوده است.

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید