دکتر محسن خسروی (پژوهشگر و محقق):

ترامپ و پدیده شوم ترامپیسم

محسن خسروی در مصاحبه ای با پایگاه خبری آبشار عنوان کرد:شاید در هیچ جای دنیا به اندازه کشور ما ترامپ منفور نباشد.

بد عهدی ترامپ و خروج یک جانبه از برجام و برگشت تحریم ها منجر به جهش ارزی و تورم بیدادگرانه شد و شرایط اقتصادی بسیار نابسامانی را برای ما رقم زد. برجامی که می رفت تا مدلی برای رفع منازعات و اختلافات بین المللی شود خیلی زود به گل نشست و فرجامی نداشت.

وی در ادامه گفت: به نظر میرسد که ترامپ حتی یک سطر از مفاد برجام را مطالعه نکرده و تنها چون محصول تلاش های دولت اوباما بوده به مخالفت با آن برخواسته و از آن خارج شده است . مطمئنا نتایج برجام، حقانیت ما و رذالت و زورگویی دولت ترامپ را در دنیا به اثبات رسانده است.
خسروی از روزگار سیاه ترامپ خبر داد و بیان کرد:
جای بس شگفتی است که چنین شخص ناپایدار و دمدمی مزاجی بدون هیچ سابقه سیاسی از جامعه آمریکا به ریاست جمهوری برسد . یقینا سیاست های نابخردانه ترامپ آمریکا را به قهقرا خواهد کشاند و تبعات بسیار زیانباری را برای دست آوردهای بشر در دنیا بدنبال خواهد داشت مگر آنکه ساختار دموکراتیک آمریکا در مقابل گستاخی ها و اقدامات افراط گرایی ترامپ واکنش درخور نشان داده و مردم ایالات متحده در انتخابات پیش رو مترصد انتخاب دیگر شوند.
امروزه چالشهای زیادی فراروی بشر است همچون تروریسم ،تخریب محیط زیست و گرمایش زمین ، فقر و نابرابریهای اقتصادی ،شیوع و گسترش ویروسهای ناشناخته و کشنده ، افراطی گرایی و نژاد پرستی…در این میان افراطی گرایی و ناسیونالیسم به معنای دیگر ترامپیسم بسی خطرناک تر از تهدیدهای دیگر است.
همکاری ها و گفتگوهای فشرده کشورها پس از جنگ جهانی دوم منجر به شکل گیری و تاسیس سازمانها و پیمان نامه های منطقه ای و بین المللی زیادی در زمینه های مختلف سیاسی ، فرهنگی ، تجاری و اقتصادی شد و نوید بخش جهانی امن و توسعه یافته برای ساکنان کره خاکی بود ولی اکنون در معرض تهدید جدی از سوی راستگرایان افراطی و ترامپیسم است .
دکترخسروی درپایان بیان داشت: نشانه های نژاد پرستی را به وضوح میتوان در برگزیت بریتانیا، انتخابات فرانسه ،آلمان ،برزیل ، مجارستان و رفراندوم قانون اساسی روسیه و ..مشاهده نمود و نگرانی از فراگیر شدن این پدیده و افزایش واگرایی و تنش ها در مناسبات بین المللی و خطر بالقوه جنگ وجود دارد.
امروز دنیا بیش از هر زمان دیگر به اتحاد ،گفتگو ،صلح و دوستی برای غلبه بر مشکلات و تنش ها و تهدیدها نیاز دارد . باشد که دنیای زیبا و آرامی را تجربه کرده و به آیندگان هدیه دهیم./پایگاه خبری آبشار

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید