جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم

یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگر دولت بخواهد کسری بودجه خود را با اسقراض از بانک مرکزی تامین کند، تورم بسیار شدیدی بر جامعه حاکم می شود و در کنار آن قدرت خرید مردم کاهش و فشار بر طبقات محروم افزایش می یابد.
۲۷ تیرماه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد که ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید تامین شد که در راستای دستیابی به هدف تورمی اعلامی و در چارچوب سیاستگذاری جدید پولی، بانک مرکزی تلاش می کند با مدیریت نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت متقاضیان بخش واقعی همچون دولت، ضمن تامین نیاز آنها از رشد کنترل نشده نقدینگی هم جلوگیری کند. بر همین اساس این بانک در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به بانک ها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانکها و نهادهای مالی غیر بانکی تامین کند. اما هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی درباره این اقدام بانک مرکزی گفت: اگر ۳۶ هزار میلیارد تومان به درستی و بدون استقراض از بانک مرکزی و یا خلق پول جدید، تامین شده باشد، گام مثبتی است. البته منبع تامین آن باید از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس و یا فروش اسناد خزانه باشد.

وی افزود: اگر اینطور باشد، این اقدام می تواند در جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم موثر واقع شود. دولت اگر همه کسری بودجه خود را از
طریق اسناد خزانه، یا اوراق بدهی که اخیرا مطرح شد، تامین کند می توان اثر مثبت آن را در کوتاه مدت در کاهش نرخ تورم مشاهده کرد. این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: بودجه دولت به دو بخش منابع و مصارف تقسیم می شود. آنچه که مشخص است یکی از مهم ترین منابع دولت در سال جاری نفت است که در حال حاضر با فروش آن دچار مشکل است یا به عبارت دیگر در سمت تحقق درآمدهای نفتی، فروش دارایی دولت و واگذاری اسناد خزانه به اوراق قرضه اخلال ایجاد شده است.

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید