حق شناس،استاندار گلستان:

دولت باید تحولی در بخش درآمدی ایجاد کند.

مردم برای تامین معیشت خود با مشکلات زیادی مواجه هستند، با توجه به شرایط موجود دولت چه سیاست‌هایی را می‌تواند برای بهبود وضعیت تامین معیشت مردم اتخاذ کند؟

هادی حق شناس: به‌نظر می‌رسد با توجه به نرخ تورم موجود، کاهش درآمدهای دولت ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی به دلیل رشد منفی اقتصاد ایران در دو سال گذشته، از رونق افتادن کسب و کار مردم و مشکلات آنها در پرداخت مالیات؛‌ طبیعی است که در این حالت منابع دولت با مصارف دولت هم‌طراز نخواهد بود. یعنی دولت برای جمعیت تحت پوشش خود اعم از کارمند یا خانوارهای تحت حمایت نهادهای امدادی و حمایتی دچار مشکل جدی است. بنابراین در این حالت که دولت منابع کافی ندارد و به زبان ساده با کسری بودجه مواجه است و برای جبران کسری بودجه، حتی حاضر به پیش‌فروش نفت به مردم و پرداخت پول آن برای دو سال آینده است،‌ باید به فکر راهکار اساسی بود. گرچه دولت از اسناد خزانه یا فروش اوراق قرضه یا استفاده از منابع بانک‌ها تا کنون استفاده کرده است، اما بخشی از کسری بودجه دولت با این روش‌ها قابل جبران نیست و حتی دولت با واگذاری شرکت‌های خود در قالب بورس و بازار سرمایه توانسته بخشی از کسری بودجه را جبران کند و اگر روال کرونا از یک سو و تحریم‌های ظالمانه یک‌جانبه از یک سوی دیگر ادامه پیدا کند، دولت باید تحولی در بخش درآمدی ایجاد کند. براساس برآوردهای سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس حجم پروژه‌های نیمه‌کاره‌ کشور بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است،‌ به‌نظر می‌رسد اگر دولت بتواند پروژه‌های نیمه‌کاره را حتی به پایین‌ترین قیمت به بخش خصوصی با این شرط واگذار کند که آنها این پروژه را به اتمام و بهره‌برداری برسانند دو اتفاق بزرگ اقتصاد کشور خواهد افتاد.

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید